An Baile Beo 2007

An Cheád Duais Bronnta ar Chomharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo.
Bronnadh duaiseanna 'An Baile Beo' do réigiún an Tuaiscirt in Ostán na Cúirte i nGaoth Dobhair ar an 11 Nollaig 2007. Bronnadh an chéad duais arbh fhiú €4,000 í, i Rannóg na gComharchumann/na gComhlachtaí Pobalbhunaithe ar Chomharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo agus is é Pádraig Ó hAoláin, Príomhfheidhmeannach an Údaráis, a bhronn na duaiseanna.