Cinneadh teanga le déanamh ag pobal oileáin

Cinneadh teanga le déanamh ag pobal oileáin
Concubhar Ó Liatháin
Lá Nua - Príomh Leathanach


18/01/2008

Ní pobal Chorca Dhuibhne amháin atá ag plé teanga theagaisc san iarbhunscoil áitiúil faoi láthair nó tá tús curtha le suirbhé teanga ar oileán i nGaeltacht Thír Chonaill ó thús na seachtaine seo.
Tá Coiste Gairmoideachais an chontae ag iarraidh a fháil amach an bhfuil pobal an oileáin ag iarraidh go mbeadh an Ghaeilge mar theanga theagaisc arís i nGairmscoil Mhic Dhiarmuda ar Árainn Mhór.
Cuireadh deireadh leis an Ghaeilge mar theanga theagaisc ag an Ghairmscoil in 2001 tar éis go ndearnadh suirbhé i measc tuismitheoirí an oileáin. Ag an uair sin, áfach, ní raibh an Ghaeilge in úsáid mar theanga theagaisc le roinnt blianta agus bhí fonn ar an Choiste Gairmoideachais roinnt airgid a shábháil nó bíonn liúntas breise le híoc le múinteoirí a mhúineann trí Ghaeilge sa Ghaeltacht.
Le breis is bliain, tá fochoiste de chuid Chomharchumann Árainn Mhór ag plé na ceiste agus roimh an Nollaig, chas toscaireacht le Príomh-fheidhmeannach an Choiste Gairmoideachais, Seán Ó Longáin.
Chuir siad ina láthair torthaí suirbhé a ndearnadh coimisiúnú air anuraidh agus a léirigh tacaíocht shuntasach don Ghaeilge: bhí 75% díobh sin a d'fhreagair an suirbhé ar son na Gaeilge a thabhairt ar ais mar theanga theagaisc ar an oileán Gaeltachta.
Cúis amháin leis seo go bhfuil naíonra agus dhá bhunscoil ar an oileán ina bhfuil an Ghaeilge á húsáid mar theanga theagaisc.
Ach tá freasúra don bheartas seo ann fosta. Tá grúpa ar a dtugtar 'Concerned Parents for Education' tar éis litir neamhshínithe a sheoladh chuig an Chomharchumann áitiúil ag ceistiú thorthaí an tsuirbhé a rinneadh anuraidh agus ag maíomh, i measc rudaí eile, nach bhfuil go leor múinteoirí le Gaeilge sa Ghairmscoil chun an múineadh trí Ghaeilge a thabhairt ar ais.
Tá sé ráite ag an Choiste Gairmoideachais nach mbeidh deacracht ar bith ann oiliúint bhreise a thabhairt do mhúinteoirí ar mhian leo í má chinneann tuismitheoirí an oileáin ar son na Gaeilge.
Tá sé molta nach dtabharfaí an Ghaeilge ar ais thar oíche ag an ghairmscoil ach de réir a chéile thar tréimhse roinnt blianta.