Comharchumann Oileán Árainn Mhóir - Folúntas do riarthóir oifige

Tá folúntas sa Comharchumann do riarthóir oifige. (20 uair sa tseachtain) Beidh an té a cheapfar ina c(h)ainteoir líofa Gaeilge.

Dualgaisí:
• Comhoibriú le foireann an Chomharchumainn agus ag tacú le dul chun cinn an Chomharchumainn
• Cúramaí riarachán

Cáilíochtaí:
• Gaeilge Líofa
• Scileanna maithe ríomhaireachta
• Scileanna maithe cumarsáide


Iarratas maraon le C.V. chuig an seoladh thíos roimh 26 Eanáir, 2007.

Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh
Bainisteoir
Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo
Árainn Mhór
Co Dhún na nGall