Cúrsa Gaeilge/Irish Language Course

Cuirfear tús le cúrsa Gaeilge do ghlan tosaitheoirí agus do dhaoine le roinnt Gaeilge acu sa tseachtain dar tús 16/10/2007. Mairfidh an chúrsa 10 seachtainí agus beidh deis ag foghlaimeoirí cáilíocht atá aitheanta ar fud na hEorpa a bhaint amach. Le clárú nó le tuilleadh eolais a fháil, dean teagmháil le hoifig an chomharchumainn ag 074 9520533.

An Irish language course for beginners and intermediate levels will begin week commencing 16/10/2007. The duration of the course will be 10 weeks and learners will have the opportunity to obtain a European qualification. To register or to obtain further information, please telephone an comharchumann on 074 9520533.