Cruinniú - Club Óige

Beidh cruinniú tábhachtach ar súil i gCultúrlann Árainn Mhóir ar an 26ú Deireadh Fómhair 2006 ag a 7:00i.n le plé a dhéanamh faoi Club Óige trí mheáin na Gaeilge a bhunadh ar an oileán.
Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le Seán ar 074 9532956

A meeting will be held in the Culture Centre on 26th October 2006 at 7:00pm to discuss the setting up of a Gaelic Language Youth Club on the island.
For more information contact Seán on 074 9532956