Fógra Chomharchumainn

Beidh dinnéar, ceol & rince in onóir do Antoine Ó Gallachóir,
Iar-Bhainisteoir, Comharchumann Oileán Árainn Mhóir
i dTeach Óstan Árainn Mhóir ar an 9ú lá de Mhí an Mheitheamh ag 8:00 i.n. Is féidir ticéid a chur in áirithe ach teagmháil a dhéanamh leis an Chomharchumann ag 9520533.

A dinner dance will be held in the Arranmore House Hotel on Friday 9th June at 8:00pm, to mark the retirement of Tony Gallagher, former Co-op Manager. Tickets can be reserved by contacting the Comharchumann on 9520533.