Folúntas do Bhainisteoir Cúnta

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

Folúntas do Bhainisteoir Cúnta

Tá folúntas ann faoi láthair do bhainisteoir cúnta i gComharchumann Árainn Mhóir chun dul i mbun cúraimí forbartha ar an oileán. Beidh an té a cheapfar ina c(h)ainteoir líofa Gaeilge le fuinneamh agus díogras agus spéis ar leith aige / aici i gcúrsaí forbartha comharchumainn.

Dualgaisí:

• Cuidiú le plean forbartha an Chomharchumainn a chur i bhfeidhm agus nua fhorbairtí an Oileáin a thabhairt chun foirfeachta.
• Oifigí agus maoin an chomharchumainn a fhorbairt
• Comhoibriú le pobal an oileáin, rannógaí agus eagraíochtaí stáit maraon le coistí pobail agus earnáil dheonacha chun cur le forbairt an oileáin.
• Tacú le muintir an oileáin chun gach gné de shaol an oileáin a fhorbairt agus a chaomhnú.

Cáilíochtaí / Scileanna:

• Ardchaighdeán Gaeilge scríofa
• Taithí ar chóras riaracháin agus airgeadais.
• Scileanna maithe ceannaireachta, cumarsáide agus idirphearsanta.
• Tuiscint ar fhadhbanna a bhaineann le ceantair imeallacha.
• Taithí ar fhorbairt pobail nó taithí gnó.

Íocfar tuarastal faoi réir na scéime Bainisteoir Cúnta atá ag Údarás na Gaeltachta

Iarratais i scríbhinn maraon le C.V. chuig an seoladh thíos roimh an 16 Márta, 2007

Micheal Mac Giolla Easbuig
Feidhmeannach Forbartha
Údarás na Gaeltachta
Doirí Beaga
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall