Folúntas do riarthóir oifige/cúntóir stóir

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

Folúntas do riarthóir oifige/cúntóir stóir

Beidh folúntas sa Comharchumann gan mhoill do riarthóir oifige. Beidh an té a cheapfar ina c(h)ainteoir líofa Gaeilge.

Dualgaisí:
• Comhoibriú le foireann an Chomharchumainn agus ag tacú le dul chun cinn an Chomharchumainn
• Freastal ar fiosruithe custaiméirí/teileafón
• Freastal ar dhíolachán sa stór
• Cúramaí riarachán

Cáilíochta:
• Gaeilge Líofa
• Scileanna maithe ríomhaireachta
• Scileanna maithe cumarsáide


Iarratas maraon le C.V. chuig an seoladh thíos roimh 24 Samhain, 2006.
An Rúnaí
Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo
Árainn Mhór
Co Dhún na nGall