Irish Classes - Ranganna Gaeilge

Irish Classes - Ranganna Gaeilge

Ionad Seirbhísí Teanga
An Chultúrlann
Oileán Árainn Mhóir

Venue/Ionad:
An Chultúrlann, Fál a’ Ghabhann

Date of commencement/Dáta tosaithe:
Meán Fómhair 2008/September 2008

Duration of course/Tréimhse an chúrsa
10 seachtainí/weeks

Levels/Leibhéil:
Glantosaitheoirí & daoine le roinnt Gaeilge/Beginners & Intermediate Levels


Fee/Táille:€40.00

Cáilíocht/Qualification: Beidh deis agat cáilíocht atá aitheanta ar fud na hEorpa a bhaint amach duit féin.
You will have the opportunity to obtain a European qualification.

Registration/ further information contact/
Clárú/tuilleadh eolais déan teagmháil le:

Oifig an Chomharchumainn
074 9520533/9520995