Irish Language Courses - Teastas na hEorpa

Ionad Seirbhísí Teanga
An Chultúrlann
Oileán Árainn Mhóir


Ionad/Venue:
An Chultúrlann, Fál a’ Ghabhann

Dáta tosaithe/Date of commencement:
Mí Feabhra 2008

Tréimhse an chúrsa/Duration of course
10 seachtainí/weeks

Leibhéil/Levels:
Glantosaitheoirí & daoine le roinnt Gaeilge/Beginners & Intermediate Levels


Táille/Fee:€40.00

Cáilíocht/Qualification:Beidh deis agat cáilíocht atá aitheanta ar fud na hEorpa a bhaint amach duit féin.
You will have the opportunity to obtain a European qualification.

Déan teagmháil le/Contact:
Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh
Oifig an Chomharchumainn
074 9520533/9520995