Scéim Labhairt na Gaeilge

Tá na foirmeacha iarratais don scéim thuasluaite don scoil bhliain 2006/2007 le fáil ón Roinn anois. Tá an scéim dírithe ar theaghlaigh sa Ghaeltacht arbh í an Ghaeilge a ngnáth-theanga labhartha agus is féidir leis an Roinn deontas €260.00 a íoc le teaghlach in aghaidh na scoil bhliana faoin Scéim. Tá foirmeacha iarratas curtha amach, ag an Roinn, go dtí na teaghlaigh sin a rinne iarratas faoin scéim anuraidh. Tá na foirmeacha le fáil ag iarratasóirí nua ó oifig na Roinne. Ní mór na foirmeacha comhlánaithe a bheith ar ais i gceann de na hoifigí sin faoi 31 Lúnasa 2006.

Na Forbacha, Gaillimh 091 503700
Na Doirí Beaga, Leitir Ceanainn 074 9531598
Tithe an Rialtas, Trá Lí 066 7121303